Dekal på kullersten i centra, fungerar på asfalt

Dekal för golv utomhus