Bokstäver akrylplast

Logotyper eller bokstäver i tjock plexiglas.