Skarvbit smal kederprofil

Skarvbit med insexskruv till aluminiumprofil