Svart kontrastmarkering

Kontarstmarkeringar som runda i svart färg