Mässbord och transportbox med toppskiva

Boxen blidare ett eventbord