Fasadbelysning spridning och styrka

Bra belysning till vepor och skyltar