Nielsenram silver alumnium

Aluminium ram för kapaskivor