Markfäste Bannerbow

Läggs över stället och slå ner de rostfria krokarna i marken