Qiuckbase skyltfot

Hållare för tryckta displayskivor