Väggställ eller tidiningsställför A4

Tidningsställ är 3st A4