Fäste eller krok som inte syns bakom platta, tavla eller skylt