Spotlight till Expolinc rollups

Belysning till rollup från Expolinc via Gdirekt