Stadurlon eller städur material med tryckt bild

Skylt i Stadurlon