Cellkartong som tryck kub eller låda

Tryck på wellpapp