Kartong kub, display med tryck i färg

Tärningsform i kartong