Bordsskylt Meny skyddsplast

Menyskylt för pappaer