Griffeltavla gatuställ

Perfekt menyställ för krita som man kan skriva på och sudda ut.