Isobar mässdisk konstruktion

Receptionsdisk ISO bar, tre sektioner