Tekst-bogstaver akryl plexiglas

Glas klar bogstaver i akryl plexiglas til døre og vægge.