Loftsbeslag til skiltedisplay

Fastgørelsesanordningen får en loftdisplay