Kantbøjet aluminiumskilt som informationsskiltmed belysning

Kantombukket metalskilt med belysning og beton fødder